header image

Ontbindingsrecht


Algemene informatie
U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen uw bestelling te annuleren.
Momenteel worden alleen retouren en reclamaties van artikelen in behandeling genomen die gekocht werden in de Mercedes-Benz Official Online Shop. Daarnaast is het retourneren of reclameren van artikelen die gekocht zijn in de Mercedes-Benz Official Online Shop, helaas niet mogelijk bij onze dealervestigingen.
Als u artikelen wilt retourneren die u ergens anders hebt gekocht, verzoeken wij u zich direct tot de winkel te wenden waar u deze artikelen hebt gekocht.
 
Aanwijzingen voor ontbinding
De uiterste dag van ontbinding is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder) de artikelen fysiek in bezit krijgt. Indien u zijn ontbindingsrechtrecht wil uitoefenen, dan dient u Mercedes-Benz door middel van een verklaring (bijvoorbeeld per brief, mail of telefonisch) te informeren over uw besluit om de aankoop te ontbinden. Mercedes-Benz adviseert u om daarbij gebruik te maken van het voorbeeldformulier voor ontbinding, u bent daartoe niet verplicht. 

Voorbeeldformulier       downloaden.
 
U kunt uw ontbindingsrecht ook uit oefenen door het artikel samen met het retourformulier en retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, of download het retouretiket op de pagina Verzenden en Retourneren, binnen de termijn voor ontbinding aan Mercedes-Benz te zenden.

LET OP: een aparte verklaring tot ontbinding is dan nog steeds noodzakelijk. U dient deze dus bij te voegen. 
 
Contactgegevens voor de uitoefening van het ontbindingsrecht:
 
Mercedes-Benz Official Online Shop - Klantenservice
Antwoordnummer 16616
4780 WS Moerdijk
Tel: +31 88 - 385 34 43
E-mail: MB_onlineshop@s-h.nl
Ma. - Vr. 09:00 - 17:00
  
De gevolgen van ontbinding
Mercedes-Benz vergoedt na ontbinding onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij van uw besluit tot ontbinding in kennis zijn gesteld, alle van u ontvangen betalingen voor de levering van de desbetreffende artikelen, waaronder de standaard verzendkosten (met uitzondering van de door u gekozen ander type zending dan de door Mercedes-Benz aangeboden standaardverzending). Deze restitutie wordt uitgevoerd via dezelfde betaalwijze die door u is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders met u is overeengekomen. Er zijn geen kosten voor u aan deze restitutie verbonden.
 
Mercedes-Benz kan de restitutie van betalingen opschorten totdat wij de geretourneerde artikelen hebben terugontvangen of, in geval dit eerder is, totdat u aan ons een bewijs van retournering van de artikelen heeft verstrekt.
 
U dient de artikelen onbeschadigd en in originele verpakking in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de ontbinding aan Mercedes-Benz kenbaar is gemaakt terug te sturen of bij Mercedes-Benz (zie contactgegevens) af te leveren. Geretourneerde artikelen dienen compleet, ongewassen en ongedragen te zijn, en alle productlabels dienen in tact te zijn.
 
LET OP: Artikelen die via de Mercedes-Benz Official Online Shop zijn aangeschaft kunnen niet bij de Mercedes-Benz dealers worden geretourneerd, uitsluitend bij Mercedes-Benz. De kosten voor retournering van de artikelen zijn voor rekening van Mercedes-Benz wanneer u gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de rechtstreekse kosten voor het retourneren van de artikelen voor uw rekening.
 
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de artikelen, wanneer blijkt dat de artikelen anders zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de artikelen vast te stellen.
 
Uitsluiting van het ontbindingsrecht
Er bestaat geen recht op ontbinding in geval van overeenkomsten voor de levering van:

  1. Artikelen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  2. Verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bijvoorbeeld make-up) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd; of
  3. Software waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd.